Attacktivity

< back to all attacktivity

SYARAT DAN KETENTUAN #BagiBagiJaz1 Batch 1

SHARE TO

Program: #BagiBagiJaz1 Batch 1

Periode: 5 April - 4 May 2022


Mekanisme:

 1. Peserta wajib follow Instagram @jaz1detergen
 2. Peserta harus share postingan Activity #BagiBagiJaz1 (https://www.instagram.com/p/Cb9_zBqvEYN) ke Instagram Story
 3. Peserta harus menyertakan hashtag #Jaz1Berbagi #BagiBagiJaz1, mention 3 orang teman, dan mention @jaz1detergen saat share postingan ke Instagram Story
 4. Peserta diwajibkan untuk mengisi form data diri di link (bit.ly/bagibagijaz1)
 5. Data yang di submit pada form data diri akan digunakan untuk data pengiriman hadiah produk Jaz1 DeterGEL
 6. Hadiah berupa 1 Pcs Jaz1 DeterGEL 225gr untuk 1000 pemenang terpilih 

 

Syarat & Ketentuan Umum:

 1. Activity ini terbuka untuk semua peserta seluruh Indonesia 
 2. Dengan mengikuti kegiatan ini, peserta dengan ini menyetujui untuk memberikan data pribadinya kepada Penyelenggara dan/atau PT. Kao Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada pengumpulan dan/ atau penggunaan informasi data pribadi.
 3. Penyelenggara dan/atau PT. Kao Indonesia dapat membatalkan atau mengubah kegiatan dan/atau mengakhiri syarat dan ketentuan sebelum periode kegiatan berakhir.
 4. Dengan mengikuti kegiatan ini maka Peserta dianggap telah mengetahui, menyetujui dan wajib mematuhi serta tunduk pada seluruh mekanisme serta syarat dan ketentuan kegiatan ini.
 5. Keputusan juri atau penyelenggara adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat, Penyelenggara dan/atau PT. Kao Indonesia dilepaskan dari tuntutan dalam bentuk apapun terkait dengan keputusan tersebut.
 6. Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Pihak Penyelenggara dan/atau produk milik PT Kao Indonesia dan/atau PT. Kao Indonesia.
 7. Penyelenggara dan/atau PT Kao Indonesia tidak pernah meminta bayaran maupun pin rekening milik siapa pun.
 8. Syarat dan ketentuan yang berlaku dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

 

Pemenang #BagibagiJaz1 Batch 1 periode 5 April - 4 May 2022

 1. No Nama No Phone
  1 Putri Desi **** **** 6121
  2 Ani Aryanti (Mama Salwa) **** **** 0099
  3 Adinda Putri Syahrani **** **** 3305
  4 Sari Handayani **** **** 2292
  5 Yuliarti **** **** 0397
  6 Jamilah **** **** 1181
  7 Dian Rohani **** **** 2842
  8 Winda Andiani **** **** 7750
  9 Intan Indarwati **** **** 7551
  10 Dewi Asri Wulan **** **** 0158
  11 Susanti **** **** 1760
  12 Dhea Dhera Citrawati **** **** 8165
  13 Iin Imawati **** **** 0007
  14 Trisna Yandri **** **** 7775
  15 Khaulina **** **** 6500
  16 Revi Putri Ayu **** **** 7539
  17 Nok Elisah **** **** 9428
  18 Sorilina Gulo **** **** 6464
  19 Wulan Agusti **** **** 2649
  20 Risma Eva **** **** 6564
  21 Desti **** **** 9693
  22 Della Ariesta **** **** 2700
  23 Nodi Adisucipto **** **** 1323
  24 Diah Sandrawati **** **** 6300
  25 Neng Lastri **** **** 0474
  26 Ria **** **** 5722
  27 Nini Anggraini **** **** 1577
  28 Yuri Ambarsari **** **** 5858
  29 Jasmine Anindya **** **** 0387
  30 Sasika Febriari **** **** 2058
  31 Desi Yulianti **** **** 7201
  32 Erisa Juniati **** **** 3581
  33 Noviana **** **** 6228
  34 Erni Kartikasari **** **** 1679
  35 Grimoni Patria Aiko **** **** 5654
  36 Feri Wendra **** **** 8585
  37 Sarkiyah **** **** 1654
  38 Desi Amelia **** **** 2626
  39 Chindy Yolanda **** **** 9519
  40 Eka Susanti **** **** 0663
  41 FITRI WULANSARI **** **** 1575
  42 Mayah **** **** 6407
  43 Heni Purwaningsih **** **** 3530
  44 Nurcholis **** **** 2447
  45 Dian Kristiyani **** **** 7969
  46 Fitriya Endah Ayuningtias **** **** 3392
  47 Leni Damayanti **** **** 1293
  48 Kirana **** **** 6358
  49 Ranni **** **** 0390
  50 Eva Triwiska **** **** 3848
  51 Nopitasari **** **** 9590
  52 Oki Rizki Wulandari **** **** 8721
  53 Dwi Utami **** **** 4854
  54 Farida Nuraeni **** **** 5414
  55 Nameera Arshabilla **** **** 0450
  56 Effra Fitrilia **** **** 5471
  57 Indah Wijayanti **** **** 9085
  58 Fitia Perdani **** **** 2011
  59 Tammy Dwi Fitriani **** **** 9432
  60 Devi Livianti **** **** 7289
  61 Nia Nurlela **** **** 6889
  62 Febby Nurul Hidayat **** **** 7773
  63 Siti Marchatun **** **** 4464
  64 Diran **** **** 7695
  65 Lilis Sulistiawati **** **** 2108
  66 Imah Imam **** **** 1803
  67 Suci Rokhani **** **** 2313
  68 Tanti Lestari P **** **** 1606
  69 Tika Wulandari **** **** 5410
  70 Sri Warsiti **** **** 3441
  71 Hidayatul Auliah **** **** 3313
  72 Firda Fadia **** **** 6651
  73 Ani Susanti **** **** 9214
  74 Sriyani **** **** 1737
  75 Hidayatul Auliah **** **** 7313
  76 Etin **** **** 1723
  77 Citra Oktaviane **** **** 6670
  78 Santi Sandra Dewi **** **** 2700
  79 Pipik Anista Purnama **** **** 3367
  80 Hesty Murni **** **** 1590
  81 Miftahul Janah **** **** 3110
  82 Kristina N Panjaitan **** **** 1030
  83 Titin Wartini **** **** 7115
  84 Rykha **** **** 2224
  85 Redha Nursaidah **** **** 5129
  86 Fitri Handayani **** **** 7988
  87 Dwi Endah Setiorini **** **** 1369
  88 YESSi Devita **** **** 9101
  89 Wartini **** **** 6147
  90 Wahyu Marga **** **** 4184
  91 Melisa **** **** 0636
  92 Agnes Riani **** **** 2544
  93 Ainita Megawati **** **** 2033
  94 Marfina **** **** 7576
  95 Sri Nandiroh (mama Teddy) **** **** 7275
  96 Siti Barokah **** **** 0555
  97 Kiki **** **** 9133
  98 Istifany Farida **** **** 3964
  99 Trisna Dewi **** **** 1203
  100 Ainita Ihsan **** **** 6234
  101 Anggun Anggraini **** **** 1220
  102 Melia Rahayu **** **** 4599
  103 Megawati **** **** 3751
  104 Iin Setiani **** **** 7387
  105 Anggita **** **** 2933
  106 Milla **** **** 3925
  107 Nadia  
  108 Bintang Parida Salsabiah **** **** 6580
  109 Wahyuningtias **** **** 7522
  110 Musripah **** **** 3117
  111 Iin Setiani **** **** 5428
  112 Firdaus **** **** 3437
  113 Yulianti Farel **** **** 1714
  114 R.BR.Tambunan **** **** 1963
  115 Siti B. Mardi **** **** 4618
  116 Lina Susilawati **** **** 1124
  117 Hafidzah **** **** 4201
  118 Nur Sapariyah **** **** 2675
  119 Gita Permatasari **** **** 9430
  120 NOVIA **** **** 6769
  121 Meganola **** **** 4499
  122 Maisaroh **** **** 1994
  123 Rina Trisnawati **** **** 0283
  124 Putri Ageng Devita **** **** 2712
  125 Intan Fitriani **** **** 4360
  126 Rani Ramadhani **** **** 1211
  127 Baban Farel **** **** 5991
  128 Auliah **** **** 7727
  129 Linda Tjung **** **** 6006
  130 Alik Kurnia **** **** 1031
  131 Pujiyati **** **** 2196
  132 Windi Astuti **** **** 7878
  133 Neni Sehwanti **** **** 3970
  134 Rifa Atul Maulidah **** **** 7938
  135 Feby **** **** 0802
  136 Siti Hilmia **** **** 8871
  137 Rina Budeyem **** **** 6747
  138 Khodijah **** **** 3337
  139 Eka Purnamasari **** **** 8265
  140 Irma Yunita **** **** 1372
  141 Rani Ivantri Lestari **** **** 5629
  142 Muafiah **** **** 0982
  143 Rossyana Ika **** **** 2547
  144 Yuni **** **** 5936
  145 Fani Khukamah **** **** 0396
  146 Tri Fita Sari **** **** 5205
  147 Mamah Feby **** **** 6356
  148 Annisa Armailya **** **** 9845
  149 Hesti **** **** 1185
  150 Rani Widianingsih **** **** 8531
  151 Yuni **** **** 0863
  152 Nurul Hidayati **** **** 7996
  153 Attin Pramesthy  
  154 Komariyah **** **** 7751
  155 Farida Sabian **** **** 6705
  156 Heni Purwanti **** **** 4401
  157 Maryati **** **** 9313
  158 Siti Nuroningsih **** **** 4844
  159 Yunita **** **** 0958
  160 Citra Putri Anjari **** **** 6636
  161 Desi Andriani **** **** 7088
  162 Jaminah **** **** 0354
  163 Noor Najmy Lailah **** **** 2739
  164 Erna Lestari **** **** 5537
  165 Rika Putri Sri Haryatmi **** **** 5556
  166 Siti Hodijah **** **** 2127
  167 Fellisa **** **** 3860
  168 Purnawati **** **** 6153
  169 Fitri Allvino **** **** 4945
  170 Vitri Asih **** **** 2390
  171 Santi Oktaviani **** **** 0795
  172 Sukanti **** **** 1344
  173 Salsabila **** **** 2884
  174 Apriana **** **** 4729
  175 Yeti Indriyani **** **** 6189
  176 Novi Sutani **** **** 4544
  177 Nengsih **** **** 1242
  178 Mawar Siska **** **** 5132
  179 Windi NoviYanti **** **** 3244
  180 Minati Viviana **** **** 3348
  181 Fahriah **** **** 4616
  182 Nur Afiani **** **** 4713
  183 Salsabila **** **** 2390
  184 Komariah **** **** 1929
  185 Ayu Soraya **** **** 4860
  186 Sri Suparmi **** **** 7506
  187 Anita Dwi Handayani **** **** 8576
  188 Imah Riyanto **** **** 3219
  189 Sri Viviantika Mahandini **** **** 9335
  190 Shinta Dewi **** **** 9788
  191 Ratna Ningsih **** **** 1039
  192 Rina **** **** 1985
  193 SETYANI WILUJENG **** **** 3529
  194 ENI SUSIARNI **** **** 1002
  195 Dian **** **** 2608
  196 Indah Sari **** **** 1081
  197 Wiwin Wop **** **** 4784
  198 Junda Juniati **** **** 9406
  199 Nella Muslikha **** **** 3192
  200 Nurokhim **** **** 3636
  201 Yusi Dwi Larasati **** **** 0388
  202 Nurul Fatimah **** **** 6511
  203 Nuraini Fajarnida **** **** 4091
  204 Rika Uttami **** **** 1805
  205 Susi **** **** 8532
  206 Eka Aprilia **** **** 2189
  207 Imas Addawiyah **** **** 9012
  208 Alvi Fitrin [email protected] **** **** 6420
  209 Suarsih **** **** 9985
  210 Sulastri **** **** 5616
  211 Afifah Nur Azahra **** **** 9954
  212 Diah Ike Andriyani **** **** 4542
  213 Rodiyah **** **** 9954
  214 Yusra Fazain **** **** 1688
  215 Dian Novianti **** **** 3553
  216 LIA WATI **** **** 2067
  217 Rina Selvina **** **** 0191
  218 Helmi Nurdianti **** **** 5467
  219 Firda Amelia **** **** 0123
  220 Peni Neni **** **** 4431
  221 Yuni Aprilia Lolita **** **** 1443
  222 Hakim **** **** 2479
  223 Suci Nurhayati **** **** 2858
  224 Naomi Nurliana **** **** 3374
  225 Pradita **** **** 5516
  226 Swasti Larasitta **** **** 7806
  227 Ervin Handayani **** **** 3004
  228 Sitta **** **** 9329
  229 Ramli Nurdiansyah **** **** 7324
  230 Idrus **** **** 6056
  231 Lia Handayani **** **** 7434
  232 Tika Marliani **** **** 0820
  233 Irah Supilah **** **** 9610
  234 Linda Agustin **** **** 0219
  235 Rahmatun Nazilah **** **** 4438
  236 Tiara **** **** 1841
  237 Yulianti **** **** 4614
  238 Callista Shakila **** **** 0040
  239 Putri **** **** 5324
  240 Niki Soleha **** **** 5150
  241 Sukmawati **** **** 8924
  242 Ghofur **** **** 4321
  243 Purnomo **** **** 5034
  244 Tenny Alesha **** **** 3635
  245 Zulfa Maulida **** **** 0498
  246 Rahma **** **** 0994
  247 Dena Yulia Mayasari **** **** 8616
  248 Aniz Zulmia **** **** 8640
  249 Sugianti **** **** 3189
  250 Laily Ardiyani **** **** 0225
  251 Sela Davin **** **** 6640
  252 Ani Maryani **** **** 6946
  253 Aya Cahaya **** **** 9944
  254 Siti Zaenab **** **** 5080
  255 Eti Lestari **** **** 7179
  256 Eka Ayu Lestari **** **** 7573
  257 Melly Aprilia **** **** 7750
  258 Ati Ardiyati **** **** 1812
  259 Eka **** **** 8899
  260 Amika Lafiatin **** **** 9995
  261 Komalasari **** **** 4715
  262 Rahmah Antiie **** **** 8135
  263 Rumy **** **** 4929
  264 Anis Asmanah **** **** 0010
  265 Popy Herwina **** **** 8148
  266 Hilda Suryana **** **** 8322
  267 Laras Etika Putri **** **** 7935
  268 Sopi Sopiah **** **** 9536
  269 Silvia Febriana **** **** 3775
  270 Putri Audhina **** **** 4838
  271 Sarwendah **** **** 4940
  272 Iqbal **** **** 2807
  273 Puput Budiman **** **** 0239
  274 Yulianty Sianturi **** **** 0569
  275 Ayu Astari **** **** 6983
  276 Esa Saputri Riskomar **** **** 8081
  277 Vivi Safety **** **** 0626
  278 Raffiqa Abidzar **** **** 5809
  279 Diah Ayu **** **** 8363
  280 Novi **** **** 2959
  281 Kiya **** **** 3889
  282 Herwina Popy **** **** 9243
  283 Wenny **** **** 8691
  284 Rizky Reaumawati **** **** 0302
  285 Aidah Syukriah **** **** 3485
  286 Diani Rofikah **** **** 2217
  287 Mergita Eka Nuryuana **** **** 8587
  288 Yanuarti **** **** 2009
  289 Fajar Maulana **** **** 0860
  290 Sri Sutinah **** **** 4629
  291 Aldisya Ayu **** **** 3861
  292 Miroslav Rully **** **** 7951
  293 Kevan **** **** 8492
  294 Yuli  
  295 Sri Sutinah **** **** 4629
  296 Liliek Indriani **** **** 4832
  297 Sri **** **** 5052
  298 Yulia Kurniaty **** **** 5846
  299 Putri Yuliani **** **** 8322
  300 Siti Atiah **** **** 6070
  301 Adara Fredella Silaen **** **** 8904
  302 Yeni Nur Atikah **** **** 8700
  303 Dona Marinda **** **** 1776
  304 Miftah Amulidiah **** **** 5255
  305 Susilawati **** **** 8649
  306 Avriani **** **** 0889
  307 Okti Alifah **** **** 9717
  308 Fatia Azzahra **** **** 0721
  309 Hayatul Karimah **** **** 0938
  310 Johan **** **** 2133
  311 Putri Widyasari **** **** 5418
  312 Mangasi Silaen **** **** 7369
  313 Anindia Harnum Ramadhany **** **** 7535
  314 Apriyani Rukmana **** **** 2721
  315 Neni **** **** 4210
  316 Amanda Sari **** **** 0392
  317 Lusty Farlia **** **** 8935
  318 Dewi Amelia **** **** 8381
  319 Nabella Fitria Putri **** **** 3040
  320 Rinanda **** **** 2807
  321 Sity Kotimah **** **** 7683
  322 Luruh Kurniasih **** **** 0120
  323 Sabrina Irul **** **** 0769
  324 Vivi Hesti Hasanah **** **** 8296
  325 Onileila **** **** 1411
  326 Marlina Gustini **** **** 4852
  327 Winda Lestari **** **** 5506
  328 Elisa **** **** 9830
  329 Wulan Haerumi **** **** 9859
  330 Rere Lestari **** **** 2108
  331 Gesti **** **** 0685
  332 Cuneng **** **** 7252
  333 Novi Susanti **** **** 8252
  334 SITI JULEHA **** **** 8204
  335 Lita **** **** 2539
  336 Miftahul Jannah **** **** 3825
  337 Yuli Priyanti **** **** 7025
  338 Siti Aisah **** **** 9194
  339 Natalia Wulandari **** **** 9153
  340 Desi Ariani **** **** 4563
  341 Ria Apriyanti **** **** 8661
  342 Komala Oktaviana **** **** 2893
  343 Solikhatun **** **** 8098
  344 Widyaningsih **** **** 4224
  345 Rianti **** **** 5880
  346 Khittoh Uswah **** **** 2173
  347 Kokom Komariah **** **** 8767
  348 Wulandari **** **** 4032
  349 Vita Septianingrum **** **** 5792
  350 Wiwi **** **** 9555
  351 Nani **** **** 7591
  352 Devi Rahmawati **** **** 1030
  353 Khaira Yuna **** **** 4681
  354 Yuliarti **** **** 8608
  355 Owi **** **** 8193
  356 Ida **** **** 5594
  357 Dwi Cahyaning **** **** 9956
  358 Hendra **** **** 1249
  359 Hanni Fitria **** **** 2625
  360 Riefa Fitri **** **** 8283
  361 Rizqianti **** **** 7524
  362 Galih Agung **** **** 1550
  363 Sri Maryana **** **** 4484
  364 Sarah Juninda Ayu **** **** 0873
  365 Litha Julviana **** **** 9742
  366 Eka Chestika Sari **** **** 2757
  367 Nanda Permata Sari **** **** 9098
  368 Maya Maulida Padsa **** **** 5398
  369 Wahyuni **** **** 2057
  370 Rima Yanuar Ishak **** **** 0182
  371 Umi Khanifah **** **** 0014
  372 Nayla **** **** 3106
  373 Lala Bina **** **** 2876
  374 Desi Nursoleha **** **** 3765
  375 Suci Fitriana **** **** 5836
  376 Endang Sulistiowati **** **** 1497
  377 Dewi Fitriyani **** **** 5449
  378 Fatimah **** **** 5070
  379 Leni Ogi **** **** 6668
  380 Arumy Putri **** **** 9940
  381 Yanti **** **** 6022
  382 Hapipah Amin **** **** 9911
  383 Tuti Alawiyah **** **** 7214
  384 Evi Suryani **** **** 2274
  385 Fitria Susanti **** **** 2774
  386 Fitri Jayanti **** **** 9738
  387 Robiyatul Adawiyah **** **** 8143
  388 Trika Hernawati **** **** 3040
  389 Sumiati **** **** 1817
  390 Mia Maulida **** **** 9032
  391 Yuliyanti **** **** 3805
  392 Sani Sandy **** **** 8861
  393 Rahmah **** **** 8135
  394 Fara Dika Ayu Puspita **** **** 0623
  395 Devi Permatasari **** **** 6643
  396 Sofya **** **** 7727
  397 Mayang **** **** 8574
  398 Leni Wijayanti **** **** 5618
  399 Juni **** **** 6723
  400 Elisabet Marungge **** **** 2186
  401 Endang Kustiningsih **** **** 3707
  402 Widiyawati **** **** 5721
  403 Wulandari **** **** 3365
  404 Natalia L **** **** 5904
  405 Budi Nashrullah **** **** 5352
  406 Mailania Ratna Susanti **** **** 5296
  407 Risa Evianti **** **** 8709
  408 Benita Kusuma **** **** 2313
  409 Lulianti **** **** 6302
  410 Surati **** **** 8587
  411 Anggres Gustiara **** **** 5830
  412 Via Oktavia **** **** 0067
  413 KOMARIAH **** **** 8462
  414 Ekky Suryani **** **** 3922
  415 Ai Jamilah **** **** 3097
  416 Nuraeni **** **** 4528
  417 Mia Susanti **** **** 6461
  418 Sintia Rachmadita **** **** 2864
  419 Ummu Saifuddin **** **** 6362
  420 Puput Haryati **** **** 1374
  421 Dwi Setiawati **** **** 3513
  422 Erna Wati **** **** 7656
  423 Erna Riyadi **** **** 4897
  424 Mai Muna/mama Iki **** **** 5699
  425 Nur Janah **** **** 2462
  426 Robiatul Adawiyah **** **** 6686
  427 Mardalia **** **** 3130
  428 Saradianingsih **** **** 1937
  429 Ida Farida **** **** 4176
  430 Amelia Rahma Azizah **** **** 5039
  431 Dina Mahdalina **** **** 1515
  432 Nilam Dwi Wahyuni **** **** 3066
  433 Lukita **** **** 8202
  434 Siti Haryati **** **** 9216
  435 Trie **** **** 2852
  436 Ayu Fitri **** **** 7184
  437 Nurjannah Nadillah **** **** 0716
  438 Anna Anggun Fransiska **** **** 1819
  439 Siti Saidah **** **** 3399
  440 Linda Agustiyanti **** **** 7404
  441 Susy **** **** 1086
  442 Luthfi Dara **** **** 2013
  443 Dede Nuryati **** **** 8993
  444 Yeti Sri Umiyati **** **** 5040
  445 Leli Yuliyani **** **** 5694
  446 Gumilasari **** **** 4121
  447 Hidati Robihah **** **** 5504
  448 Mutiara Nur Rachmawati **** **** 2052
  449 Ata **** **** 4588
  450 Hetty Kusendang **** **** 7973
  451 Aulia **** **** 1908
  452 Salma **** **** 8131
  453 Sheren Labaika **** **** 5360
  454 Zaki **** **** 0764
  455 Tika **** **** 3556
  456 Bunda Juna **** **** 8296
  457 Wenny **** **** 9165
  458 Syarifah Handayani **** **** 5494
  459 Dewi Abel **** **** 2075
  460 Deska Aulia Rahmadhani **** **** 1949
  461 Rosi Janah **** **** 3269
  462 Siska Pratiwi **** **** 4244
  463 Adisti Astarina **** **** 7744
  464 Yunita Fahrunisa **** **** 4470
  465 Indah Sundari **** **** 9125
  466 Elin Diyanti **** **** 1340
  467 Huning Prastiwi **** **** 9966
  468 Aulia Miftahul Jannah **** **** 5601
  469 Febrina **** **** 3383
  470 Sandra **** **** 1566
  471 Isma Wudlua Ningrum **** **** 2500
  472 Nur Intan **** **** 6752
  473 Deasy Cahya Ardhita **** **** 1202
  474 Sitikhalisah **** **** 5846
  475 Ida Akwariah **** **** 4389
  476 Ita Rosita **** **** 4747
  477 Samsiyah **** **** 6682
  478 Yuniarsih **** **** 0443
  479 Laila Suci **** **** 3220
  480 Ria Nanda Yani **** **** 7807
  481 Suryati **** **** 3567
  482 Anita Dyah **** **** 5136
  483 Musarofah **** **** 9133
  484 Khorianis Malina **** **** 9941
  485 Junel Zarikayanti **** **** 1371
  486 Nina Rizki Fatimah **** **** 6464
  487 Arisma Dwiyanti **** **** 1254
  488 Intan Permata Sari **** **** 7044
  489 Siti Maulidinia Rachmah **** **** 7597
  490 Reni Yulianti **** **** 0746
  491 Wuri Handayani **** **** 5752
  492 Anya Bukhairina **** **** 6007
  493 Ofie Thohiroh **** **** 7744
  494 Iza Yata **** **** 6753
  495 Ahmad Jelani **** **** 1925
  496 Septiana **** **** 5547
  497 Eva Kristianingsih **** **** 2750
  498 Eni Winarti **** **** 4228
  499 Solati **** **** 1020
  500 Aninda Sari Apriani **** **** 7249
  501 Shanty Febrianti **** **** 1154
  502 Fitri Kurniawati **** **** 7815
  503 Nadia Dhany **** **** 1504
  504 Husna Amilia **** **** 5599
  505 Sri Lestari **** **** 3429
  506 Anisa **** **** 0388
  507 Sri Maryati **** **** 0400
  508 Sukartini Ningsih **** **** 4564
  509 Ervina **** **** 6458
  510 Siti Anisah **** **** 9752
  511 Ali Hardiyansa **** **** 5570
  512 Ernawati **** **** 3388
  513 NENG NABILA NAZWA MULYA **** **** 3219
  514 Rusdin Hamzah **** **** 9579
  515 Heti **** **** 3131
  516 Dewi Mulyanj **** **** 5575
  517 Rina Fitriani **** **** 1890
  518 Masulah **** **** 5296
  519 Andi Hasan **** **** 9243
  520 Ridwan Junarno **** **** 5668
  521 Ika Risa Rimayanti **** **** 7159
  522 Dewi Yuliawati **** **** 1832
  523 Mitra Hanifa **** **** 5949
  524 Lusyana Triwidya **** **** 9597
  525 Djaryati **** **** 0082
  526 Munih Sidik **** **** 4463
  527 Nadira Putri Kirana **** **** 8032
  528 Fatmawati **** **** 9598
  529 Insan Nurhilaliah **** **** 1112
  530 Imelda **** **** 0967
  531 Dewi / Djamaluddin **** **** 5828
  532 Septi Nukhbatul **** **** 7181
  533 Tribatini Setianingsih **** **** 5841
  534 Indriani **** **** 4338
  535 Mustawiyah **** **** 2869
  536 Hasnah S **** **** 9480
  537 Dwi Setyani **** **** 1382
  538 Nita **** **** 1190
  539 Ratih **** **** 4441
  540 Fitri Adianti  
  541 Suratmi **** **** 8211
  542 Ayu Lestari **** **** 4351
  543 Melany **** **** 6705
  544 Dwi Warjiyanti **** **** 1800
  545 Rosalita **** **** 7862
  546 Sintia Puspita Dewi **** **** 0104
  547 Meliana **** **** 2938
  548 Sulastri **** **** 8491
  549 Destriatirinasih **** **** 2228
  550 Desy Susanti **** **** 5277
  551 Dinda **** **** 8968
  552 Ulan Sapitri **** **** 3969
  553 Anita Susilawati **** **** 3522
  554 Janja **** **** 9388
  555 Sofiah **** **** 0479
  556 Desi Safitri **** **** 8227
  557 Shanty **** **** 1990
  558 Endang Budhy Lestari **** **** 1346
  559 Silviya **** **** 5719
  560 Arifah **** **** 2664
  561 Tiwi **** **** 1617
  562 Desi Lusiawati **** **** 8380
  563 Olla Nuryosita **** **** 6284
  564 Desi Marliana **** **** 5573
  565 Cinthia Fani **** **** 1891
  566 Rahmawati Fajri **** **** 3356
  567 Dwi Yuliany Noermalia Putri **** **** 5179
  568 Dewi Erina **** **** 1093
  569 Ria Narulita **** **** 0361
  570 Sukiman **** **** 0540
  571 Putri Rahmawati **** **** 4704
  572 Lusyana **** **** 1776
  573 Fauzakiyah **** **** 9803
  574 Esha Yuristiara Samudera **** **** 2825
  575 Ibnu Abbas **** **** 7979
  576 Rahmah **** **** 7674
  577 Annisa Triani **** **** 1252
  578 Mainah **** **** 2719
  579 Prisca Apriliyanti **** **** 7942
  580 Silvia Noveranika **** **** 1474
  581 Narina **** **** 9479
  582 Novita **** **** 4962
  583 Novitasari **** **** 1038
  584 Maerani **** **** 8853
  585 Henny Oktavia **** **** 6665
  586 NUR APRILENI **** **** 2956
  587 Dede Julaeha **** **** 2387
  588 Bustomi **** **** 0077
  589 Siti Mardiyah **** **** 3126
  590 Dewi Indriyani **** **** 2599
  591 Novita Sari **** **** 3305
  592 Puput Mulkiyah **** **** 0669
  593 Pipit **** **** 4231
  594 Erna Kurniasih **** **** 4266
  595 Widi Mustika **** **** 9640
  596 Dini Indriani **** **** 7487
  597 Dewi Syakila **** **** 9517
  598 Mugi Rahayu **** **** 3617
  599 Eno **** **** 3331
  600 Ria Kuntari **** **** 7283
  601 Risma Sulistia **** **** 9677
  602 Vina **** **** 9396
  603 Endah Puri **** **** 7736
  604 Sri Rahayu Herminingsih **** **** 4458
  605 Aris Sunarso **** **** 5090
  606 JULEHA **** **** 9489
  607 Novi Sutani **** **** 4544
  608 Farhanna **** **** 9588
  609 Yully **** **** 9114
  610 Bunga Saphira **** **** 6711
  611 Dina Hardiyani **** **** 2533
  612 Lucia Desy **** **** 1402
  613 Rini Listiani Putri **** **** 6725
  614 HASMI **** **** 1613
  615 Laila Rahmaniwati **** **** 1553
  616 Moza Edi **** **** 4768
  617 Frida Nova Sinaga **** **** 6324
  618 Mila Sari **** **** 8050
  619 Sarah Dewi **** **** 5835
  620 Sulis Tiawati **** **** 5591
  621 Ratna Suminar **** **** 8558
  622 Dinah Fitria **** **** 1989
  623 Desi Kristianti **** **** 6746
  624 Sagita Maira Putri **** **** 2856
  625 Icha **** **** 3319
  626 Ade Widanti **** **** 1349
  627 Rita Susanti **** **** 6581
  628 Mimi Syfa **** **** 2732
  629 Tika Maya Sari **** **** 0917
  630 Andri Anto **** **** 5466
  631 Listianuri **** **** 2585
  632 Nina Rossiana **** **** 9590
  633 Cucun Cunayah **** **** 8614
  634 Nurma Yuliana **** **** 1789
  635 Nur Fahmi **** **** 6778
  636 Tri Harsini **** **** 1924
  637 Heni Tjong **** **** 5376
  638 Melisa **** **** 3027
  639 Poppy Kartika **** **** 1477
  640 Inneke Watuseke **** **** 9178
  641 Hanni **** **** 3531
  642 Via **** **** 7084
  643 Galuh Chandra Dewi **** **** 1432
  644 ANA PRIYANTI **** **** 7903
  645 Yatie Della  
  646 Siti Husnul Khotimah **** **** 6564
  647 Dewi Atikasuri **** **** 1123
  648 Nadya Risti Mulyani **** **** 4875
  649 Nurmalika Yunaeni **** **** 5667
  650 Hoirum Nisa **** **** 4500
  651 Sri Maryani **** **** 6940
  652 Desi Rosanti **** **** 1948
  653 Tri Wulandari **** **** 0933
  654 Fani Fadilah **** **** 8981
  655 Ahpiani **** **** 1351
  656 Wiwi Indriyani **** **** 5386
  657 Epy Tyan **** **** 2661
  658 Nuna **** **** 7327
  659 Aninah **** **** 7199
  660 Yuliasih **** **** 6727
  661 Maya Chotimah **** **** 5049
  662 Eka Lia Safitri **** **** 8050
  663 Shelly Cecillia **** **** 0579
  664 Nurlesa **** **** 2753
  665 Mimie Marlina **** **** 9899
  666 Devvy Puspita Sari **** **** 9904
  667 Mama Karin **** **** 0506
  668 Rahma Wulandhari **** **** 6014
  669 Lila **** **** 2556
  670 Siti Sumiati **** **** 7818
  671 Nur Maulidatul Arifah **** **** 4855
  672 Siska **** **** 1776
  673 Ayu Lestari **** **** 5819
  674 Irma **** **** 3496
  675 CHIEL **** **** 7338
  676 Sarah Oktaviana **** **** 6614
  677 Hendra Brawijaya **** **** 9310
  678 Michelia Makati **** **** 9027
  679 Muslimah(bangkusam) **** **** 7319
  680 Tri Winarti **** **** 8804
  681 Novi Yanti **** **** 2855
  682 Nadya Risti Mulyani **** **** 4875
  683 Septi **** **** 4215
  684 Dwi Wantoro **** **** 1807
  685 Fenny Arini **** **** 5247
  686 Yesi D Febriani **** **** 7388
  687 Ayu Sekar Kinanti **** **** 0000
  688 Ricky **** **** 0169
  689 Fitria Mandasari **** **** 0086
  690 Esti (deon Brian **** **** 7249
  691 Mariartur **** **** 4234
  692 Harum Winarsih **** **** 2312
  693 Septiana Anggra Dewi **** **** 5276
  694 Rinda Dwi Elyas **** **** 2966
  695 Mamah **** **** 4222
  696 Eka Budianthi Iswandary **** **** 8717
  697 Diandra **** **** 3331
  698 Melly Sukmawati Sutedjo **** **** 4759
  699 Putri Agustin  
  700 Irma Juwita Wardani **** **** 6884
  701 Eka Nurviani **** **** 9998
  702 Hani Shintiani **** **** 4778
  703 Bella Agustini **** **** 6545
  704 Ollyeina Damayanda **** **** 6349
  705 Siti Maryana **** **** 8086
  706 Lidiawati **** **** 6355
  707 Lina Tjakra **** **** 1681
  708 Shinta Tyas **** **** 0415
  709 Selvi **** **** 5825
  710 Mandalika **** **** 0456
  711 Agnes Maharani **** **** 8119
  712 Frederica **** **** 9908
  713 Paulina S **** **** 0951
  714 Widiya Nurlaela **** **** 0321
  715 Yuli **** **** 7025
  716 Firda Amelia **** **** 0123
  717 Hidayanti **** **** 9330
  718 Laila Rafita **** **** 8479
  719 Meti **** **** 7429
  720 Vera Silvyana **** **** 0855
  721 Ernalita **** **** 6930
  722 Windarti **** **** 6687
  723 Jayanti **** **** 0013
  724 Atik Purwati **** **** 5838
  725 Noer Fitriany **** **** 8265
  726 Popy **** **** 1929
  727 Verra Agustiia **** **** 9008
  728 Lindawati **** **** 2897
  729 Siti Kholipah **** **** 9949
  730 Febiana Fathia Attayya **** **** 7525
  731 Nurul Hidayati **** **** 8844
  732 Susi **** **** 0059
  733 Alfikhair Ahsol **** **** 3129
  734 Vita **** **** 2292
  735 Apriyanti **** **** 8418
  736 Eva Peron **** **** 2928
  737 Rini **** **** 0769
  738 Fauzan Mustakhim **** **** 6924
  739 Hersa Fitriyani **** **** 0653
  740 Sumartini **** **** 6554
  741 Ninis **** **** 3084
  742 Erni Supriyatna **** **** 1990
  743 Khoirunnisa **** **** 4781
  744 Kartinah **** **** 4869
  745 Surya Bagus **** **** 8155
  746 Agung Muryasih **** **** 9747
  747 Nia Hairunisa Srihakim **** **** 1499
  748 Wiwit Febriana Sari **** **** 9144
  749 Amalia Nurtishia **** **** 0615
  750 Jesika Rizky Ananda **** **** 8266
  751 Ratih **** **** 4670
  752 Nurlaela **** **** 0058
  753 Sarah Umayah **** **** 6429
  754 Robiah Hilyah Nur Sakiynah **** **** 5180
  755 Wahyudi **** **** 0738
  756 Ria Yulianti **** **** 5722
  757 ANISA **** **** 6879
  758 Zeline Zhie Zakeisya **** **** 7266
  759 Nia Rika **** **** 8918
  760 Dian Januariny **** **** 9076
  761 Aldilla Sari **** **** 5320
  762 Mungaedah **** **** 8917
  763 Evi **** **** 0378
  764 Dwi Cahyono **** **** 6460
  765 NOVITASARI **** **** 3003
  766 Fratiwi **** **** 3545
  767 Halimatus Sa'diah **** **** 6273
  768 Siti Maria **** **** 6133
  769 Afriesta **** **** 3232
  770 Dedik Munawardi **** **** 5797
  771 Ai Siti Sartika **** **** 2500
  772 Desy Nurwaliah **** **** 7962
  773 Ana **** **** 8626
  774 Asri Nur Inayah **** **** 6555
  775 Ana Silva **** **** 0882
  776 Freya Qianzy **** **** 6671
  777 Anggry **** **** 1991
  778 Inka **** **** 7600
  779 Sofi Qmi **** **** 9935
  780 Annissa Mahar **** **** 0994
  781 Sri Wahyuningsih **** **** 4834
  782 Fahrunnisa Al Adawiyah **** **** 6652
  783 Yuliana **** **** 0256
  784 Agnetha Tandris **** **** 9928
  785 Hayatun Nufus **** **** 3926
  786 Yurike **** **** 6154
  787 Marsiska **** **** 5926
  788 Nurul Safira **** **** 0910
  789 Lisda **** **** 7057
  790 IKROMATUl MAULUD **** **** 6510
  791 Sumarti **** **** 7015
  792 Erlina **** **** 4456
  793 Nur Faizah **** **** 4946
  794 Nur Wahidah **** **** 0203
  795 Mustafidah **** **** 1111
  796 Ely Purnomo **** **** 3898
  797 Arianty **** **** 7821
  798 Ratna Dewi Mariam Dedi K **** **** 0185
  799 Nurul Padilah Achmad **** **** 6182
  800 Devi Endriani **** **** 8929
  801 Vanka **** **** 0991
  802 Hanny Sharazak **** **** 0450
  803 Eko Anwari  
  804 Rusnia **** **** 2279
  805 Attya **** **** 4011
  806 Tiwie Arla **** **** 7474
  807 Djati Pramitasari **** **** 7500
  808 Nurhayati Nupus **** **** 2713
  809 Vebria Putro Dinasti **** **** 7135
  810 Rini Oktaviani **** **** 5661
  811 Mutia Syafia **** **** 7247
  812 Nurjanah **** **** 4718
  813 Dewi **** **** 3184
  814 Arifah Dara Sany **** **** 8872
  815 Yuyun Yuningsih **** **** 9376
  816 Sari Ningsih **** **** 1667
  817 Farida Nuraeni **** **** 5414
  818 Yunita Hastani **** **** 0212
  819 Dian Indiarti **** **** 1682
  820 Putri Feberlin **** **** 1082
  821 Yanti **** **** 8700
  822 Anita **** **** 5974
  823 Siti Maryati **** **** 8752
  824 Suci Nurhayati **** **** 2858
  825 Vida Engelique **** **** 0659
  826 Yohana Damanik **** **** 5818
  827 Salsabila **** **** 2324
  828 Devi **** **** 9564
  829 Defi Rosalia **** **** 2551
  830 Mia Marulita **** **** 9734
  831 Desi Rahmawati **** **** 0976
  832 Bela Septia Andriani **** **** 0430
  833 Reisintiya **** **** 7190
  834 Lala **** **** 7053
  835 Uswatun **** **** 3834
  836 Aryl Shyla **** **** 1905
  837 Lilik Permata Sari **** **** 6065
  838 Mulki Sinta Handayani **** **** 1313
  839 Dessi Rahma  
  840 Coni **** **** 5615
  841 Surya Melinda **** **** 9074
  842 Tya Riyanti **** **** 3078
  843 Risky Safitri **** **** 8615
  844 Deva Anita Sihombing **** **** 9387
  845 Nikba Sauma Aryati **** **** 3292
  846 Chirta Chartany **** **** 6948
  847 Yulia Citra **** **** 8492
  848 Endang Prihartini **** **** 4551
  849 Ika Fatmawati **** **** 9461
  850 Sanawiyah **** **** 6874
  851 Pradita Cyntiawati Yoga **** **** 1177
  852 Nia Mulyani **** **** 4146
  853 Mega Seto **** **** 8522
  854 Fatimah **** **** 0747
  855 Ratna Puspa Sari **** **** 4400
  856 Syaskia **** **** 8679
  857 Jamilah **** **** 3077
  858 Oktya Damayanti **** **** 2229
  859 Susanti **** **** 3685
  860 Ade Agustin **** **** 9994
  861 Desy Windaryanti **** **** 8287
  862 Uni Maryati **** **** 2208
  863 Ayu Triastuty **** **** 4564
  864 Sri Atun **** **** 4381
  865 Laela Nur Aini **** **** 7541
  866 Puput Aprilia **** **** 4357
  867 Rike Ronadhona Fitriani **** **** 0314
  868 Amri Sri Wahyuni **** **** 2833
  869 Kiki Amelia Maudina **** **** 6276
  870 Aulia Juri **** **** 0468
  871 Iim Irmawati **** **** 0350
  872 Atika Nur Laras **** **** 6780
  873 Sumiyati **** **** 6746
  874 Nusaiba **** **** 8751
  875 Uly Salamah **** **** 4522
  876 Sulastri **** **** 4679
  877 Sugiono **** **** 6051
  878 Ananda Puspita **** **** 2478
  879 Iis Rahayu **** **** 0737
  880 Nur Abidah **** **** 0482
  881 Elisa Sirait **** **** 3349
  882 Marlinda **** **** 5305
  883 [email protected] **** **** 4808
  884 Lia Maulana **** **** 3091
  885 Rerez **** **** 7445
  886 Oktaviani **** **** 9366
  887 Meita Anggraeni  
  888 Insan Perdana Deasy **** **** 0523
  889 Nada Annaqiyah **** **** 2586
  890 Mariani Shelia **** **** 6935
  891 Nursuciati **** **** 3463
  892 Nursuciati Arini **** **** 1646
  893 Aliffia Fitri **** **** 7952
  894 Amir Jatmiko **** **** 5855
  895 Via Syahbilillah **** **** 4233
  896 Pangestu Indriani **** **** 2233
  897 Septyandita **** **** 6619
  898 Indah Lestari **** **** 2389
  899 Siti Fatimah **** **** 4349
  900 Susi Maryati **** **** 6066
  901 Gita Cahyani **** **** 7392
  902 Emma Juliantika **** **** 1099
  903 Ruri **** **** 4001
  904 Ayu Riski **** **** 2760
  905 Delvianny **** **** 8016
  906 Emi Endah **** **** 5820
  907 Kartika **** **** 3540
  908 Desi Kurnia **** **** 7393
  909 Ratna Setiati **** **** 9348
  910 Dwi Ade Denisa Putri **** **** 6897
  911 NISA NOVITA SARI **** **** 9150
  912 DWI WAHYU SAFITRI **** **** 9473
  913 Prika **** **** 5272
  914 Rudi **** **** 4234
  915 Inez Syafira **** **** 2115
  916 Suci Arma Atusolikha **** **** 0219
  917 Resti **** **** 2720
  918 Nurul **** **** 5528
  919 Irma Octalia Hidayat **** **** 1113
  920 Siti Sobariyah **** **** 9058
  921 Dessy Risna Susanti **** **** 3658
  922 Theresia Nanik  
  923 Yuli Puji Astuti **** **** 9491
  924 Noviatun **** **** 0929
  925 Sofi **** **** 4411
  926 Kusdiyanti **** **** 1230
  927 Lusiana **** **** 5504
  928 Nilam Sari **** **** 0402
  929 Erisartianingsih **** **** 8384
  930 Mamnuah **** **** 5478
  931 Putri Nawansari **** **** 9641
  932 Widiyati Handayani **** **** 5299
  933 Sarah **** **** 3339
  934 Kurniasih **** **** 5358
  935 Susilowati **** **** 7528
  936 Herlina **** **** 1658
  937 Puspita **** **** 7811
  938 Dede Nurmaelina **** **** 6900
  939 Windi **** **** 1881
  940 Putri **** **** 3300
  941 Alivia Sekartia Sabrina **** **** 6844
  942 Diah Widiliyansari **** **** 3009
  943 Nunung Saenuroh **** **** 0387
  944 Desi Wulan Sari **** **** 1996
  945 Idaalif **** **** 7204
  946 Lisna **** **** 4818
  947 Rina **** **** 2251
  948 Riffani Rochmatika Muchbitin **** **** 1609
  949 Selviyani **** **** 7185
  950 Nur Amalia **** **** 9633
  951 Solichatun Ngulfiah **** **** 9752
  952 Mutia Oktaviani **** **** 2243
  953 Tuti **** **** 9393
  954 Naura Rania Rinjani **** **** 3494
  955 Imas **** **** 0681
  956 Fitri Yani Ulan Sari **** **** 2294
  957 Iis Sumarni **** **** 3519
  958 Dea Linda  
  959 Fika Ratna Utami **** **** 6367
  960 Linda Sari **** **** 6068
  961 Patria Ayu Marina  
  962 Elsa Ridna **** **** 2404
  963 Rena Mulyana **** **** 1951
  964 Fitria **** **** 2642
  965 Lestari **** **** 8780
  966 Mila Supbagya **** **** 7374
  967 Rahayu **** **** 7798
  968 Solehudin **** **** 5495
  969 Divya S **** **** 6606
  970 Firda Afriyana **** **** 5098
  971 Nia Yunita **** **** 6000
  972 Rani Ashyfa **** **** 2251
  973 Evi **** **** 7091
  974 Tri Setiyaningsih **** **** 9307
  975 Sukowati **** **** 5144
  976 Musriyani **** **** 6700
  977 Marini Puspita Sari **** **** 4270
  978 Desy Ambarwati **** **** 7771
  979 Titin **** **** 8588
  980 Faqih Khairi Rahman **** **** 6039
  981 Dita Oktavia Priganda **** **** 4394
  982 Ria **** **** 2783
  983 Ruella Susanty **** **** 4114
  984 ILMA Marotin **** **** 0726
  985 Sri Wahyuni **** **** 0076
  986 Dwi Oktarina **** **** 7263
  987 Nia Hermawati **** **** 2731
  988 Dzakiatunisa Kamilah **** **** 7262
  989 Nurhayati **** **** 7533
  990 Teni Lusianah **** **** 4282
  991 Fajriyah Mey Asih **** **** 7922
  992 Taryati **** **** 2537
  993 Annisa Sutomo **** **** 4171
  994 Qulsum Pusvitasari **** **** 8095
  995 Astri Astuti **** **** 9446
  996 Restika Novriyanti **** **** 2291
  997 Fitria **** **** 2212
  998 Fitria Nur Wulandari **** **** 2649
  999 Nur Khamidah **** **** 6136
  1000 Kiki Sakinah **** **** 3001

Attacktivity lainnya

Syarat & Ketentuan Arisan Canggih Ala Smart Moms
16 Mei - 5 Juni 2023
#AttackArisan Challenge Kedua

Arisan Canggih Attack hadir kembali dengan challenge dan hadiah yang lebih menarik! Yuk ikutan Arisan Canggih Ala Smart Mom bareng Attack! Caranya gampang banget, yuk simak mekanismenya!!   Mekanisme: Beli salah satu produk Attack: Attack Sensor Matic, Attack Anti Bau, dan Attack Fresh Up. Jangan lupa untuk simpan struk pembelian. Peserta wajib mengisi data diri sesuai dengan registrasi form yang sudah disediakan di www.solusiibuattack.com/attackarisan Registrasi hanya bisa dilakukan se...

Diupload pada 15 May 2023
SYARAT DAN KETENTUAN #BagiBagiJaz1 BATCH 14

Hola Ibu! Siapa yang pas kecil hobi banget main susun puzzle? Nah, sambil nostalgia, #BagiBagiJaz1 hadir lagi nih untuk 1000 Ibu yang beruntung!   Periode: 5 Mei - 31 Mei  2023   Mekanisme: Follow Instagram @jaz1detergen Share postingan ini ke IG Story Jawab susunan nomor yang membentuk gambar di kolom komentar Tag @jaz1detergen dan 3 teman untuk ikutan Tambahkan hashtag #BiangDetergen dan #BagiBagiJaz1 Wajib isi formulir di bit.ly/bagibagijaz1 Akun tidak boleh private ya! Data...

Diupload pada 5 May 2023
Syarat & Ketentuan Activity Lacak & Share Robot Attack #RobotAttack #RobotAttackNomor1
2-31 May 2023

Activity Lacak & Share Robot Attack kembali lagi dengan hadiah yang lebih besar! Yuk Smart Mom masih ada kesempatan ketemu Robot Attack di Supermarket kesayangan Smart Moms, dan menangkan E-Wallet untuk pemenang yang beruntung!   Mekanisme: Follow akun @solusiibuattack Peserta wajib datang ke salah satu dari list supermarket yang memiliki Robot Attack, yaitu: AEON Mall BSD: Pukul 12:00 - 20:00  AEON Mall Sentul: Pukul 12:00 - 20:00  Diamond Mall Artha Gading: Pukul 15:00 - 22:00  ...

Diupload pada 2 May 2023
Lihat Semua Attacktivity